Sa predstavnicima matične biblioteke TK-a dogovoreni zajednički planovi i saradnja

Direktorica Biblioteke „Derviš Sušić“ Mirna Trifković i mr.sc.Enisa Žunić, bibliotečki savjetnik, rukovodilac Službe za matične poslove i razvoj bibliotekarstva, bile su u stručnoj i radnoj posjeti Javnoj biblioteci “Alija Isaković” Gradačac, gdje su razgovarale sa Huseinom Kujrakovićem, direktorom Biblioteke“Alija Iskaković“. Tokom razgovora upoznate su sa stanjem, poslovanjem, rezultatima rada i problemima sa kojima se biblioteka susreće, a ujedno su dogovoreni zajednički planovi i saradnja za naredni period.


Biblioteka Kantona kao centralna matična biblioteka u Tuzlanskom kantonu u okviru svog rada i djelovanja vrši nadzor i pruža savjetodavnu pomoć i podršku gradskim i školskim bibliotekama koje egzistiraju na području našeg kantona.