Kategorija: Obavještenje

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos

JAVNA USTANOVA JAVNA BIBLIOTEKA „ALIJA ISAKOVIĆ“ Nenavište bb 76250 Gradačac Tel/Fax:0038735821750;0038735821751  e-mail javna.bi@bih.net.ba  ID broj;4209068800006 račun br.5724260000101982 MF banka Broj: 02-190-1/20 Dana: 30.12.2020. Na osnovu Zakona o radu čl.32.stav 1 i na osnovu Pravilnika o radu Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac broj 01-48-1/18 , a u vezi člana 17. i člana 3.direktor ustanove […]