FOTO: Promovisana knjiga „Akademik Edhem Čamo – Dokumenti i sjećanja“ autora Esada Sarajlića

Javna bibilioteka „Alija Isaković“ je u srijedu, 25.septembra 2019.godine, realizovala promociju knjige „Akademik Edhem Čamo- Dokumenti i sjećanja“ autora Esada Sarajlića.

Gosti promocije bilisu  Muhamed Hodžić i Esad Zukić kao recezenti i publicista Zlatko Dukić, a uloga medijatora pripala je Mirsi Šarić.

 

Akademik Edhem Čamo (1909-1996.) bio je prvi dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i na ovu je dužnost biran tri puta uzastopno (1950-1953. g.). Istu funkciju obavljao je i 1956. godine. U periodu od 1956. do 1960. godine, akademik Čamo je bio rektor Sarajevskog univerziteta.

Tokom svog zapaženog profesionalnog rada na Univerzitetu u Sarajevu, akademik Čamo je obavljao brojne značajne dužnosti u zemlji kao što su predsjednik Univerzitetskog savjeta, predsjednik Zajednice jugoslovenskih univerziteta, predsjednik Društva veterinara i veterinarskih tehničara BiH, predsjednik Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NRBiH, predsjednik Savjeta za nauku SRBiH, predsjednik Društva BiH za borbu protiv raka, itd.

Među brojnim nagradama koje su mu tokom života i rada dodjeljivane su i nagrada „27. juli“, povelja Univerziteta u Sarajevu, spomen-plaketa Sarajeva, Tuzle i Gradačca, te počasni  doktorat Univerziteta u Sarajevu.

Akademik Čamo je objavio preko 60 radova i studija iz područja zoohigijene, unapređenja stočarske proizvodnje i veterinarstva, te organizacije naučnog i nastavnog rada na visokoškolskim i naučnim ustanovama. Objavio je nekoliko rasprava iz nastavne i naučne problematike i organizacije naučnog rada.

Za redovnog člana Naučnog društva BiH izabran je 1961. godine, a redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH bio je od njenog osnivanja (1966.). Za generalnog sekretara Akademije izabran je 1966. godine, a 1968. za njenog potpredsjednika. U periodu od 1971. do 1977. godine, obavljao je dužnost predsjednika ANUBiH.