U okviru Kikićevih susreta prezentovani radovi zavičajnih slikara

Danas su u gradskom parku prezentovani radovi gradačačkih slikara, a potom je izložba postavljna u BZK Preporod.

Povod izložbe je tradicionalna manifestacija Kikićevi susreti. Slikari su još od 7.maja 2021.godine dobili zadatke te je u OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ i gradskom parku održana radionica za učenike.  

Rukovodilac ovih aktivnosti bio je likovni umjetnik Redžo Dervišević, a nosilac aktivnosti BZK Preporod.