Uposlenici Javne biblioteke „Alija Isaković“ pohađali obuku “Upotreba programske opreme COBISS 3/preuzimanje zapisa i fond”

                                                               Foto: Aktuelno.ba

U organizaciji Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine i Narodne i univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla od 11. – 13. decembra održan je kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond, namijenjen knjižničarima i bibliotekarima novih članica sistema sa područja Tuzlanskog kantona. Na navedenom kursu učešće su uzela i 4 uposlenika JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Predavači na kursu bile su: instruktorice Nevenka Hajdarović i Dženana Tuzlak, ispred Virtualne biblioteke BiH (VIBBIH Centar).

Direktori Biblioteka u Srebreniku, Kladnju, Lukavcu, Gradačcu i Behrambegova biblioteka Tuzla u oktobru mjesecu potpisali su ugovor o punopravnom članstvu u bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH sa ViBBiH Centrom Sarajevo.