Genre: Monografija

Gradačac od 1945. do 1991.

Autor: Esad Sarajlić Naslov: “Gradačac od 1945 do 1991.” Izdavač: J.U. biblioteka “Alija Isaković” iz Gradačca Zbirka: Edicija Karavana Format: A4 Sadrži: 396 str. sa 160 fotografija Gradačca Sadrži: 58 fotografija u boji Cijena: 50 KM ili 25 Eura Genre: Monografija


Genre: Monografija