Gradačac od 1945. do 1991.

Autor: Esad SarajlićKORICE_No LOGO_JPG
Naslov: “Gradačac od 1945 do 1991.”
Izdavač: J.U. biblioteka “Alija Isaković” iz Gradačca
Zbirka: Edicija Karavana
Format: A4
Sadrži: 396 str. sa 160 fotografija Gradačca
Sadrži: 58 fotografija u boji
Cijena: 50 KM ili 25 Eura


Genre: Monografija