DIWAN 23 – 24

 • Marina Šur Puhlovski: Smisao tradicijediwan23_24

POEZIJA

 • Suzana Lovrić: Pisma iz uzaludnosti
 • Tri suvremena kanadska pjesnika (prev. Petar Opačić)
 • Michael Ondaatje
 • George Stanley
 • Fred Wah
 • Peter Rimkorf (pre. Drago Tešević)
 • Ranko Pavlović: Nadolaze stihovi

PROZA

 • Zlatko Lukić: Dobri duh Sarajeva
 • Izabel Nunjez: Efekat Garsija (prev. Igor Marojević)
 • Adin Ljuca: Na psihijatriji
 • Zilhad Ključanin: Tuđe priče
 • Goran samardžić: Djevojka na cesti
 • Igor Isakovski: Ona i vrijeme: slika i fotografija (prev. Žarko Milenić)

VOTUM SEPARATUM IBRAHIM KAJAN – povodom 40 godina od objavljivanja prve knjige

 • Ibrahim Kajan: Lisica moga brata (šest novih pjesama)
 • Sead Šemsović: Tragom Ibrahima Kajana
 • Dijana Hadžizukić: Zašto don Francisko ne jede ribu?
 • Željko Grahovac: Huk bîlog i dah sadašnjeg vremena
 • Atif Kujundžić: Gospodar i sluga tinte
 • Zija Sulejmanpašić: S Ibrahimom Kajanom u zagrebačkom Beharu
 • Vojislav Vujanović: Mostar je posuda moga duha (razgovor sa Ibrahimom Kajanom)

OKRUGLI STO
70 GODINA KIKIĆEVOG ČASOPISA “PUTOKAZ” U KONTEKSTU KNJIŽEVNOHISTORIJSKE I DRUŠTVENE STVARNOSTI IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

 • Ismet Smajlović: Još nešto o časopisu “Putokaz” i njegovu uredniku Hasanu Kikiću
 • Fatmir Alispahić: Prva analitička crta
 • Muhamed Filipović: “Putokaz” u historiji naše kulture i politike
 • Šaćir Filandra: “Putokaz” i nacionalnost Bošnjaka
 • Muhidin Džanko: Naturalistički ekspresionizam Hasana Kikića ili “ljepote psovke”
 • Edhem Muftić: “Putokaz”: socijalno-nacionalne tendencije
 • Nijaz Alispahić: Esej Tri generacije književnika muslimana Rize Ramića

STUDIJE/OGLEDI/ESEJI

 • Mirko Marjanović: Pisac i zavičaj
 • Muhidin Džanko: Književni pupoljci iz hercegovačke dubrave (Riza-beg Kapetanović)
 • Miralem Brkić: “Mala” umjetnost Admira Mujkića
 • Gradimir Gojer: Povijesni i nepovjesni martirij Nesima Tahirovića

KRITIKA

 • Admiral Mahić: Kontinentalac i Mediteranka u postratnom vihoru mulja
 • Ranko Pavlović: Protiv sveopšte neodrživosti
 • Amir Brka: Nakit gospođe Xen

Genre: Časopis za kulturu