Arhive: Book Reviews

Book Review

Gradačac od 1945. do 1991.

Autor: Esad SarajlićKORICE_No LOGO_JPG
Naslov: “Gradačac od 1945 do 1991.”
Izdavač: J.U. biblioteka “Alija Isaković” iz Gradačca
Zbirka: Edicija Karavana
Format: A4
Sadrži: 396 str. sa 160 fotografija Gradačca
Sadrži: 58 fotografija u boji
Cijena: 50 KM ili 25 Eura


Genre: Monografija

DIWAN 23 – 24

 • Marina Šur Puhlovski: Smisao tradicijediwan23_24

POEZIJA

 • Suzana Lovrić: Pisma iz uzaludnosti
 • Tri suvremena kanadska pjesnika (prev. Petar Opačić)
 • Michael Ondaatje
 • George Stanley
 • Fred Wah
 • Peter Rimkorf (pre. Drago Tešević)
 • Ranko Pavlović: Nadolaze stihovi

PROZA

 • Zlatko Lukić: Dobri duh Sarajeva
 • Izabel Nunjez: Efekat Garsija (prev. Igor Marojević)
 • Adin Ljuca: Na psihijatriji
 • Zilhad Ključanin: Tuđe priče
 • Goran samardžić: Djevojka na cesti
 • Igor Isakovski: Ona i vrijeme: slika i fotografija (prev. Žarko Milenić)

VOTUM SEPARATUM IBRAHIM KAJAN – povodom 40 godina od objavljivanja prve knjige

 • Ibrahim Kajan: Lisica moga brata (šest novih pjesama)
 • Sead Šemsović: Tragom Ibrahima Kajana
 • Dijana Hadžizukić: Zašto don Francisko ne jede ribu?
 • Željko Grahovac: Huk bîlog i dah sadašnjeg vremena
 • Atif Kujundžić: Gospodar i sluga tinte
 • Zija Sulejmanpašić: S Ibrahimom Kajanom u zagrebačkom Beharu
 • Vojislav Vujanović: Mostar je posuda moga duha (razgovor sa Ibrahimom Kajanom)

OKRUGLI STO
70 GODINA KIKIĆEVOG ČASOPISA “PUTOKAZ” U KONTEKSTU KNJIŽEVNOHISTORIJSKE I DRUŠTVENE STVARNOSTI IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

 • Ismet Smajlović: Još nešto o časopisu “Putokaz” i njegovu uredniku Hasanu Kikiću
 • Fatmir Alispahić: Prva analitička crta
 • Muhamed Filipović: “Putokaz” u historiji naše kulture i politike
 • Šaćir Filandra: “Putokaz” i nacionalnost Bošnjaka
 • Muhidin Džanko: Naturalistički ekspresionizam Hasana Kikića ili “ljepote psovke”
 • Edhem Muftić: “Putokaz”: socijalno-nacionalne tendencije
 • Nijaz Alispahić: Esej Tri generacije književnika muslimana Rize Ramića

STUDIJE/OGLEDI/ESEJI

 • Mirko Marjanović: Pisac i zavičaj
 • Muhidin Džanko: Književni pupoljci iz hercegovačke dubrave (Riza-beg Kapetanović)
 • Miralem Brkić: “Mala” umjetnost Admira Mujkića
 • Gradimir Gojer: Povijesni i nepovjesni martirij Nesima Tahirovića

KRITIKA

 • Admiral Mahić: Kontinentalac i Mediteranka u postratnom vihoru mulja
 • Ranko Pavlović: Protiv sveopšte neodrživosti
 • Amir Brka: Nakit gospođe Xen

Genre: Časopis za kulturu

DIWAN 21 – 22

 • Orhan Pamuk: Kofer moga ocadiwan21_22

POEZIJA

 • Czesław Miłosz / Marina Trumić
 • Švicarski pjesnici talijanskoga govornog područja (Tvrtko Klarić):
 • Giorgio Orelli
 • Aurelio Buletti
 • Dubravko Pušek
 • Dara Sekulić: Bojim se nepoznate vode
 • Mile Stojić: Utjehe ovdje nema
 • Zoran Kršul: Crna dijalektika
 • Gradimir Gojer: Mala rijeka
 • Željko Đurđević: Povratak u ogledalo
 • Sead Korajlić: Naivni lirik kočije očekuje

PROZA

 • Sait Faik: Oblak u zraku
 • Amir Brka: O jednoj drevnoj igri
 • Momčilo Spasojević: Dan bez događaja
 • Almir Zalihić: Hronika Ibrahimove kuće
 • Amra Razić: Alergija na polen (Četiri kratke priče)

VOTUM SEPARATUM

 • Günter Grass: Osamnaest pjesama

STUDIJE/OGLEDI/ESEJI

 • Marina Šur Puhlovski: Osjećanje svoje sudbine kao tuđe
 • Vojislav Vujanović: Collegium artisticum 2007.
 • Elvis Fejzić: Rana bosanskohercegovačka ljevica i njene socijalno-političke preokupacije
 • Laura Barna: Umetnost nema definiciju

KRITIKA

 • Zilhad Ključanin: Literarna i matematička poetika Kur'ana
 • Vojislav Vujanović: Kozmologija riječi
 • Željko Đurđević: Mastiljavi prsti i jezik-mač
 • Atif Kujundžić: Potencija književnog angažiranja
 • Aleksandra Čvorović: Putovanja koja mijenjaju vrijednost života
 • Fabijan Lovrić: Križanje putova
 • Muris Bajramović: (Re)kontekstualizacija priča(nja)
 • Enver Kazaz: Roman ispunjen poezijom tijela
 • Iz uredničke bilježnice Almira Zalihića: Književnost kao dugo pamćenje

Genre: Časopis za kulturu